Făgăduințe pentru credincioși

1 Ianuarie  –  Duminică, Anul Nou – Făgăduința călăuzirii – Proverbe 3:5,6

8 Ianuarie  –  Duminică, Cina Domnului – Făgăduința vieții veșnice – 1 Ioan 5:11-13

15 Ianuarie – Duminică, Făgăduința iertării păcatelor 1 Ioan 1:9

16 Ianuarie – Luni, Ziua Lui Martin Luther King, Jr. (USA)

22 Ianuarie – Duminică, Făgăduința biruinței – 1 Corint. 10:13

29 Ianuarie – Duminică, Făgăduința răspunsului la rugăciune Ioan 14:13