Mărturisire De Credință

Uniunea Bisericilor Penticostale din USA & CANADA există:

 • Pentru a glorifica pe Dumnezeu Tatăl, Creatorul universului
 • Pentru a proclama dumnezeirea Domnului nostru Isus Christos, Mântuitorul lumii
 • Pentru a crea cadrul manifestării Duhului Sfânt în viața Bisericii

Uniunea Bisericilor Penticostale din USA & CANADA

 • Promovează închinarea în toate formele ei biblice
 • Încurajează părtășia frățească
 • Pentru a crea cadrul manifestării Duhului Sfânt în viața Bisericii
 • Cheamă și pregătește tânăra generație pentru lucrarea de slujire
 • Veghează la păstrarea valorilor iudeo-creștine ale familiei
 • Păstrează identitatea și specificul penticostal al credinței noastre
 • Mobilizează bisericile pentru implicarea în evanghelizarea lumii
 • Întreține relații frățești cu organizații penticostale de pretutindeni